Bestuur

Het bevoegd gezag van de drie instituten vormen samen het bestuur van Building Breda.
Er is gekozen voor een coƶperatie omdat deze juridische bestuursvorm het best aansluit bij de doelstelling van de wens tot samenwerking.

De besturen

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor West-Brabant

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o

Samenwerkingsstichting Regionaal Opleidingscentrum West-Brabant