Onderwijs

Binnen Building Breda zijn afspraken gemaakt voor het verzorgen van het onderwijs.
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) en beroepsgericht onderwijs (BO).

Het onderwijs in de AVO-kolom wordt aangestuurd door het bevoegd gezag van deze scholen. De beroepskolom staat onder regie van het ROC West-Brabant.
De gemeente Breda heeft middels de zogenoemde doordecentralisatie-overeenkomst de zorg voor onderwijshuisvesting overgedragen aan Building Breda. Building Breda heeft afspraken gemaakt met ROC West-Brabant over de zorg voor de huisvesting van het onderwijs in de beroepskolom.

In het Masterplan is de visie op onderwijs verwoord. Scholen moeten zorg dragen dat iedere leerling kan kiezen uit een zo breed mogelijk aanbod van onderwijs, waarmee zijn/haar talenten via een optimale leerroute het best ontwikkeld kan worden.

De samenwerking tussen de scholen moet binnen twee jaar zó effectief ingericht zijn dat, rekening houdend met de zorgplicht, elke leerling zijn plaats kan vinden. Binnen twee jaar zullen op meer opleidingsroutes doorlopende leerlijnen VMBO-MBO zijn gerealiseerd. Binnen drie jaar is in het HAVO en VWO een heldere profilering van de scholen gerealiseerd. Binnen twee jaar zijn er meer effectieve mogelijkheden van duaal leren voor leerlingen die een verhoogd risico hebben het onderwijs voortijdig te verlaten.