Strategisch onderwijshuisvestingsplan

Uitgangspunt voor de scholen is dat de basisvoorzieningen voor onderwijshuisvesting op orde moeten zijn. Tegelijkertijd moet op die stevige basis verder gebouwd worden aan een kleurrijk palet aan onderwijs in Breda met heldere accenten per school.

Binnen 10 jaar wil Building Breda:
- alle scholen technisch en functioneel in orde hebben;
- de inzet van noodlokalen alleen om een tijdelijke piek in leerlingenaantallen op te  vangen;
- voldoende sportvoorzieningen;
- aanpassing van de voorzieningen in de gebouwen voor gehandicapten en voldoende voorzieningen voor (sociale) veiligheid.

Ter versterking van het kleurrijk palet van onderwijsvoorzieningen is gekozen voor het accentueren en verder ontwikkelen van het onderwijs met betrekking tot de thema’s sport en bewegen, design en technologie, innovatief onderwijs, internationalisering, school en omgeving en hoogbegaafden.
In een doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente Breda zijn hiervoor de beschikbare middelen en voorwaarden vastgelegd.