Doelstelling

Het doel van Building Breda is het professioneel beheren van de huisvesting, verbouw en nieuwbouw van scholen en daarmee een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van innovatief onderwijs.

Zij hanteert daarbij als missie:
Het leveren van kwalitatief goede huisvesting aan de scholen in het voortgezet onderwijs om daarmee de onderwijsdoelen van de scholen te helpen realiseren en daarmee tevens de kwaliteit van het onderwijs zoveel mogelijk te dienen.

Deze missie wordt vertaald naar een visie van Building Breda:
Building Breda ondersteunt de ontwikkeling van een sterk en geprofileerd kwalitatief goed onderwijs op basis van samenwerking op het terrein van huisvesting, met respect voor de eigenheid en autonomie van de afzonderlijke instellingen.