Historie

In 2007 hebben alle scholen van het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Breda afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied onderwijshuisvesting en onderwijsvernieuwing. De opdracht om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren, om een drempelloze verbinding tussen VMBO en MBO te realiseren en om te zorgen voor een sluitende zorgstructuur, zijn daarin belangrijke thema’s.

De scholen binnen het Algemeen Vormend Onderwijs willen komen tot een sterkere profilering. Samen willen zij daartoe initiatieven ontwikkelen, gefacilieerd en gecoördineerd door een samenwerkingsverband. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Masterplan. Dit plan, Ruimte voor Samen Scholen, heeft de weg geopend naar een coöperatie voor onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs in Breda.
Om de doelen van het Masterplan te kunnen realiseren, is de coöperatieve vereniging Building Breda opgericht. Het bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet onderwijs in Breda is lid van de coöperatie. Zij maken de inhoudelijke keuzes waar alle scholen achter staan duidelijk en deze bevatten een vertaling naar een 10-jarig strategisch huisvestingsplan om de doelstellingen van het Masterplan te kunnen verwezenlijken.

De coöperatie is eigenaar van alle gebouwen en de daarbij behorende terreinen. Met de gemeente Breda zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse subsidie en bijbehorende voorwaarden.